Wat doet een DPO?

DPO shape

DATA PROTECTION OFFICER

ADVIES EN TRAINING

Het takenpakket van de DPO bestaat onder andere uit het adviseren en trainen van medewerkers op het gebied van databescherming en het uitvoeren van nulmetingen en interne audits. Bovendien fungeert hij als contactpersoon voor de toezichthoudende autoriteit. Hij kan desgevraagd een overzicht of inhoudelijk register van betreffende processen overleggen bij eventuele controle. Is er een klacht of vraag van een persoon wiens data u bijhoudt of verwerkt? Ook dan is de DPO de contactpersoon. Daarmee vormen wij een buffer tussen u en derde partijen.

ONAFHANKELIJKE EXPERT

De DPO heeft een onafhankelijke positie. Hij beoordeelt onder andere de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarnaast waarborgt hij de naleving van de verschillende wetten die betrekking hebben op gegevensverwerking. Het vakgebied van de DPO verenigt de aandachtsgebieden wet-en regelgeving, informatiemanagement, projectmanagement en compliance. Zie de DPO hierbij als spin in het web om op deze vlakken een organisatie te begeleiden. Hij zet ontwikkelingen in deze aandachtsgebieden om naar een competitief voordeel.

KERNTAKEN

Data Protection Officers hebben onder meer de volgende kerntaken:

  • Het informeren en adviseren van de betrokken werknemers over de verplichtingen van de GDPR en andere gegevensbeschermingsbepalingen;
  • Het toezien op naleving van de GDPR, andere gegevensbeschermingsbepalingen en het beleid van de organisatie. De DPO kan verantwoordelijkheden toewijzen en zorgen voor bewustwording en de opleiding van de betrokken medewerkers;
  • Advies verstrekken over de Privacy Impact Assessment (PIA) en toezien op de uitvoering daarvan;
  • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens);
  • Optreden als contactpunt voor betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit.

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP