Schadevergoeding UWV

Nadat eerder dit jaar voor het eerst op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een schadevergoeding is toegewezen  (ECLI:NL:RBOVE:2019:1827), dient nu ook de uitkeringsinstantie #UWV schadevergoeding te betalen.

Een werkneemster ging door langdurige ziekte uit dienst bij werkgever 1, en trad na haar herstel in dienst bij werkgever 2. Werkgever 2 kreeg vervolgens, tijdens het eerste jaarcontract van werkneemster, ten onrechte een brief van het UWV, waarin stond dat de werkneemster binnenkort recht zou hebben op een eventuele WIA-uitkering door haar langdurige ziekteperiode. Door het nalaten van een standaardcontrole door het UWV, is hierdoor een datalek ontstaan. De werkneemster heeft daardoor blijvende en onherstelbare schade geleden, aangezien haar ziekteverleden bekend is gemaakt. Haar contract werd ondanks dit voorval wel verlengd, waardoor een schadevergoeding van 250 euro als billijk en passend wordt beschouwd. De rechter vindt steeds vaker zijn weg in het toekennen van schadevergoeding op grond van schending van de AVG.

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP