Essentials Data Protection Officer

DPO shape

ESSENTIALS DATA PROTECTION OFFICER

DOELGROEP

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor toekomstige Data Protection Officers.

VOORKENNIS

Deelname staat open voor diegenen die de tweedaagse opleiding Data Privacy & Protectie (Foundation) hebben gevolgd.

RESULTAAT OPLEIDING

Aan het eind van deze opleiding beschikt de deelnemer over de basiskennis en -vaardigheden voor het uitoefenen van de functie van Data Protection Officer (DPO). De deelnemer is onder meer in staat tot het volgende: het inhoudelijk ondersteunen van de DPO bij de uitvoering van diens werkzaamheden, waaronder: het adviseren over de inrichting en uitvoering van privacy governance, adviseren over en beoordelen van privacybeleid, het maken van een toezichtplan, toezicht te houden en dit te verantwoorden en daarover te rapporteren, de legitimiteit van verwerkingen te beoordelen, begeleiden en beoordelen van DPIA’s en samen te werken met externe en andere interne toezichthouders. Na deze opleiding kan de deelnemer dus als zelfstandige DPO aan de slag.

INHOUD  OPLEIDING
  • Dag 1: Privacy governance, extern en intern toezicht, en positie, rol, taken en skills van de DPO.
  • Dag 2: Toezichtplan, bewustwording en cultuur, ePrivacy, en sectorale wet- en regelgeving.
  • Dag 3: Informatiebeveiliging, Privacy by Design en Privacy by Default, calamiteiten en externe crisiscommunicatie.
  • Dag 4: (Data) Privacy Impact Assessments, privacy op de werkvloer, en relatie met verwerkers.
  • Dag 5: Nieuwe digitale ontwikkelingen, internationaal dataverkeer, verantwoording en rapportage en cases.
UNIEKE KENMERKEN VAN DE OPLEIDING
  • Een uitgebalanceerde verhouding tussen theorie en praktijk.
  • Een praktijkgerichte opleiding, gekenmerkt door een hoge mate van interactiviteit, onder meer door het in groepsverband behandelen van cases.
  • Een adequate digitale leeromgeving met alle cursusmateriaal en (verdiepende) literatuur.
  • De opleiding is samengesteld door ervaren privacy experts, (privacy) juristen, ICT-professionals, risk managers, business managers en onderwijskundigen. De docenten zijn tevens in de dagelijkse praktijk ‘hands on’ werkzaam als onder meer Data Protection Officers, (Chief) Privacy Officers en senior privacy counsel op bestuurs- en directieniveau binnen uiteenlopende branches van het bedrijfsleven (variërend van MKB tot multinationals), branche-organisaties, overheden en semi-publieke instellingen.
  • De opleiding vormt tevens de voorafgaande module van de nog vorm te geven opleiding Certified Data Protection Officer. Zoals bekend bestaat er nog niet door een door Autoriteit Persoonsgegevens in het leven geroepen c.q. geaccordeerde instelling die DPO-opleidingen certificeert. Er bestaan dan ook nog geen van overheidswege gecertificeerde DPO’s. Uiteraard zitten we bovenop de ontwikkelingen wat dit betreft, en zodra een ‘officiële’ gecertificeerde DPO-opleiding geboden kan worden en dus de certificeringseisen bekend zijn, gaan wij ermee aan de slag.
NU INSCHRIJVEN

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP