Data Privacy Management

DPO shape

DATA PROTECTION OFFICER

DOELGROEP

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor (toekomstige) Data Privacy Managers, Privacy Officers en Privacy Implementatiemanagers en voor andere senior functionarissen die op tactisch-beleidsmatig niveau bij (data) privacy management zijn betrokken, zoals (Chief) Privacy Officers, Chief Legal Officers, Risk Managers, (Information) Security Officers, Compliance Officers, ICT Managers en Informatiemanagers.

VOORKENNIS

Deelname staat open voor diegenen die de tweedaagse opleiding Data Privacy & Protectie (Foundation) hebben gevolgd.

RESULTAAT OPLEIDING

Aan het eind van deze opleiding is de deelnemer in staat om op directie- c.q. senior managementniveau (mede) op tactisch niveau uitvoering te geven aan privacy governance en in het bijzonder om leiding te geven aan data privacy management. Voor wat betreft rolvervulling is onder meer te denken aan het functioneren als Privacy (Implementatie) Manager en (op directie- c.q. senior managementniveau) als lid van de Privacy Board. De deelnemer is onder meer in staat tot het op basis van de privacy strategie formuleren van privacybeleid, het op tactisch niveau organisatorisch vorm en inhoud geven aan data privacy management alsmede het (doen) uitvoeren ervan.

INHOUD OPLEIDING
  • Dag 1: Privacy governance en privacybeleid
  • Dag 2: Beleidsplan data privacy, bewustwording en cultuur, programmamanagement
  • Dag 3: Informatiebeveiliging, Privacy by Design en Privacy by Default, calamiteiten en externe crisiscommunicatie
  • Dag 4: (Data) Privacy Impact Assessments, privacy op de werkvloer, en relatie met verwerkers
  • Dag 5: Nieuwe digitale ontwikkelingen, internationaal dataverkeer, verantwoording en rapportage en cases
UNIEKE KENMERKEN VAN DE OPLEIDING
  • Een uitgebalanceerde verhouding tussen theorie en praktijk.
  • Een praktijkgerichte opleiding, gekenmerkt door een hoge mate van interactiviteit, onder meer door het in groepsverband behandelen van cases.
  • Een adequate digitale leeromgeving met alle cursusmateriaal en (verdiepende) literatuur.
  • De opleiding is samengesteld door ervaren privacy experts, (privacy) juristen, ICT-professionals, risk managers, business managers en onderwijskundigen. De docenten zijn tevens in de dagelijkse praktijk ‘hands on’ werkzaam als onder meer Data Protection Officers, (Chief) Privacy Officers en senior privacy counsel op bestuurs- en directieniveau binnen uiteenlopende branches van het bedrijfsleven (variërend van MKB tot multinationals), branche-organisaties, overheden en semi-publieke instellingen.
NU INSCHRIJVEN

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP