DPO logo

GDPR/AVG?

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met privacygevoelige informatie. En hoe meer privacygevoelige informatie uw organisatie verwerkt, hoe groter uw risico om deze gegevens te verliezen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de gevolgen van een mogelijk datalek en hoe u hier mee omgaat.

Wat betekent de AVG voor u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat een stapje verder dan alleen het beschermen van uw klantgegevens. De AVG gaat ook over alle informatie waar u en uw werknemers mee te maken hebben. Weet u aan welke vereisten u moet voldoen? De meeste ondernemers niet.

icon-phone-whiteVRAAG VRIJBLIJVEND MEER INFORMATIE AAN >

Stuur ons een bericht

Wij hebben uw gegevens nodig om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring lezen.

BENT u al compliant bij een datalek?

Weet u al hoe u moet handelen bij een datalek? Het is belangrijk om de gevolgen van een datalek te beperken om bijkomende schade aan uw organisatie te voorkomen. Onze AVG professionals kunnen u daarbij helpen.
DPO Consultancy helpt u onder andere met:


DPO helpt u met:
* het uitvoeren van een AVG check
* het verkrijgen van inzicht in uw datarisico’s
* het opzetten van een implementatietraject
* het managen van data-incidenten

Call to action