DPO logo

Bent u al GDPR compliant?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG of GDPR) is op 25 mei 2018 ingegaan. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. Voldoet u niet aan de nieuwe privacywet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Wat betekent dit voor u?

Met de nieuwe wet wil de Europese wetgever onder andere haar burgers beter beschermen en de controle geven over haar persoonlijke data. Het niet voldoen aan de AVG kan forse boetes opleveren die op kunnen lopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de totale omzet in een jaar. Het is dus van groot belang dat uw bedrijf hier mee aan de slag gaat.

Het ontbreekt bedrijven doorgaans aan de vereiste expertise en aan de noodzakelijke capaciteit om de eigen organisatie compliant te maken én te houden. DPO Consultancy legt zich toe op het begeleiden van organisaties bij het realiseren van hun dataprivacy uitdagingen, waaronder AVG-compliant worden en blijven. Stuur ons een bericht zodat één van onze consultants u vrijblijvend meer kan vertellen over de mogelijkheden.

icon-phone-whiteVRAAG VRIJBLIJVEND MEER INFORMATIE AAN >

Stuur ons een bericht

Wij hebben uw gegevens nodig om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring lezen.

HULP NODIG MET DE IMPLEMENTATIE?

DPO Consultancy helpt organisaties bij het opnieuw inrichten van hun dataprocessen in lijn met de nieuwe privacywetgeving. Dit doen wij door een gedegen voorbereiding waarin we onder andere de privacyrisico’s inzichtelijk maken, samen met u het privacybeleid vaststellen en vervolgens het vastgestelde beleid implementeren.

DPO Consultancy helpt u onder andere met:

* het uitvoeren van een AVG assessment
* het opstellen van een plan van aanpak
* het ordenen en stroomlijnen van uw (data)processen
* het vinden van de juiste oplossingen om compliant te zijn

Call to action